Гідророзподільники 1П110.16.02.060-01

Гідророзподільники типу 1П110.16.02.060-01

Технічні умови ТУ У 29.1-32186887-002:2005

 

     Гідророзподільники 1П110 призначені для використання в підземних ча-стинах шахт і в частинах наземних установок шахт, які можуть опинитися під загрозою появи рудничного газу та горючого пилу. Вони встановлюють-ся на навантажувальні і інші гірські машини з автоматичним управлінням. Виріб може постачатись з однім або двома електромагнітами.

     Принцип дії приладу побудований на роботі електромагніту ЄУ6201И. При подаванні напруги електромагніт спрацьовує та штовхає сердечник з товкачем, який відкриває або зачиняє клапани маслопроводу. Для запобі-гання передачі ЕРС в іскробезпечні кола, яка виникає про роботі електро-магніту, що може порушувати іскробезпечність, в схемі використовується плата стабілізації з блокуючими діодами.

      Прилад складається з металевого корпусу та двох або одного, приєдна-них до нього електромагнітів, які знаходяться в металевому корпусі. Ко-тушка електромагніту залита компаундом разом із платою стабілізації та приєднана до основної частини приладу. Електромагніт ЄУ6201И гідроро-зподільника 1П110.16.02.060-01 може підключатися лише до пристроїв (бар’єри іскрозахисту, іскробезпечних джерел живлення, тощо), що прой-шли процедуру оцінки відповідності згідно з вимогами Технічного регла-менту (постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055), мають відповідне марковання вибухозахисту та параметри іскробезпечних кіл, що відпові-дають параметрам електромагнітів з урахуванням індуктивності та ємності з’єднувальної лінії та схеми підключення електромагнітів.

Рисунок 1. Структура умовного позначення

Рисунок 2. Габаритні і приєднувальні розміри гідророзподільника двопозиційного 1П 110.16.02.060-01

Рисунок 3. Технічні характеристики

Рисунок 4. Схеми розподілу потоку робочої рідини

Рисунок 5. 2 Габаритні і приєднувальні розміри гідророзподільника трипозиційного 1П 110.16.02.060-01

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *